Praktijk gesloten op woensdag 1 december 2021

Vanwege werkzaamheden aan de gas- en/of electriciteitsleidingen door Liander is er op 1 december mogelijk (tijdelijk) geen electriciteit in onze praktijk. Om schade aan onze apparatuur te voorkomen hebben wij er noodgedwongen voor gekozen om de praktijk dan maar te sluiten op deze dag.

Voor pijnklachten, ongevallen en nabloedingen kunt u op 1 december tijdens kantoortijden contact opnemen met:

Tandartspraktijk Burgers tel: 055-5332302

Arnhemseweg 23 Apeldoorn, www.tandartsburgers.nl

Tandartspraktijk J.J. Poort tel: 055-5422577

Gezondheidscentrum de Maten, Eglantierlaan 12 Apeldoorn, www.tandartspoort.nl

Digitale nota’s vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden alle nota’s van onze praktijk digitaal verzonden door Infomedics, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven dat niet te willen of wij niet beschikken over uw mailadres en mobiele nummer.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te berichten indien u uw nota niet digitaal wenst te te ontvangen en uw correcte mailadres en telefoonnummer door te geven indien u de nota’s wel digitaal wenst te ontvangen. Bij voorkeur via mail.

Verkeershinder

Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Matenpoort-Ovenbouwershoek te verbeteren worden daar vanaf juli 2021 werkzaamheden verricht. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind september 2021 afgerond. Hierdoor kan het voorkomen dat wij in deze periode mogelijk minder goed bereikbaar zijn door tijdelijke wegonderbrekingen en/of omleidingen.

Wij verzoeken u vriendelijk daarmee rekening te houden en tijdig van huis te vertrekken zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Viruskillers geïnstalleerd

Voor uw en onze veiligheid hebben wij in al onze behandelkamers sinds deze week Radic8 Viruskillers geplaatst. Deze apparatuur elimineert 99,9999% van alle virussen, waaronder het coronavirus, in de lucht. Hierdoor kunnen wij bij een eventuele 2e coronagolf onze dienstverlening op een voor eenieder veilige manier zoveel mogelijk voortzetten.

Bereikbaarheid tijdens vakantie

Tijdens de vakantieperiode is er op vrijdag geen receptioniste aanwezig. De tandartsen zullen de mail in de gaten houden. Dus mocht u vragen en/of dringende mededelingen hebben, kunt u deze mailen naar: info@tandartspraktijkvanwayenburg.nl

Vanaf 1 juli weer “normaal” open

Vanaf 1 juli a.s. zijn wij weer op de voor u gebruikelijke wijze open. Dat betekent dat wij weer open zijn van maandag tot en met vrijdagochtend. Ook werken wij weer op dinsdagavond.

Wel hanteren wij nog een aantal aangepaste regels:

 • Wij laten alleen mensen in de praktijk toe waarvan wij met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Beantwoordt u èèn van de op de corona vragenlijst (zie onderaan dit bericht) vermeldde vragen met “ja” meld dat dan zo spoedig mogelijk.
 • kom op tijd maar niet te vroeg. Wacht zoveel mogelijk buiten voor de deur of in uw auto. Wij hebben binnen slechts beperkte ruimte vanwege de 1,5 meter afstand regel. Wilt u binnen wachten? Was dan gelijk na binnenkomst uw handen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak.
 • Laat uw jas bij voorkeur in de auto.
 • Voorafgaand aan de behandeling desinfecteren wij uw handen. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Wij schudden geen handen en werken strak volgens een schema.

Door de tijdelijke sluiting kampen wij met een flinke behandelachterstand. Wij doen er alles aan om deze zo snel mogelijk in te lopen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Corona vragenlijst

 • Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u èèn of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden) , geur of smaakverlies
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap?

Een nieuwe collega!

https://webmail.mijndomein.nl/appsuite/api/image/mail/picture?folder=default0%2FINBOX&id=2457&uid=BF8F1C09-2A30-4DBC-8A0A-C1C8C03B1131

Per 1 juli verwelkomen wij Tahmina Chawosh in ons team. Zij is geregistreerd mondhygiëniste en heeft ruime ervaring met het behandelen van kinderen. Tahmina is van dinsdag tot en met donderdag in onze praktijk.

Tandartspraktijk beperkt open tot 1 juli 2020

6 mei – 1 juli 2020 beperkt open

In verband met het Coronavirus zijn wij tot 1 juli 2020 beperkt open voor de reguliere patientenzorg.

Wij zijn dan open van maandag tot en met donderdag van 8.15 uur tot 15.30 uur. Onze balie is alleen in de ochtend telefonisch bereikbaar tussen 8.30-10 uur en van 10.15-12.00 uur.

Uitsluitend voor ernstige spoed (ongevallen, nabloedingen) kunt u tijdens onze openingstijden bellen met 055-3030665.

De dinsdagavondopenstelling vervalt in deze periode.

In de ochtenden van 8.15 uur tot 12.15 doen wij controles en behandelingen waarbij wij geen tandsteen verwijderen en wij niet boren.

In de middagen van 13.00 uur tot 15.30 verrichten wij spoedbehandelingen en /of behandelingen waarbij geboord moet worden.

Let op! Wij nemen contact met u op om in deze periode een afspraak in te plannen.

Op werkdagen buiten kantooruren, op vrijdagen vanaf 8.00 uur in de ochtend en in het weekend kunt u voor ernstige spoedklachten terecht bij de dienstdoende tandarts. Op de website www.kringapeldoorn.nl of via het telefoonnummer 055-3663043 kunt u vernemen wie de dienstdoende tandarts is.

Vanaf 1 juli 2020: hopelijk weer mondzorg op een gebruikelijke wijze

Wij hopen u vanaf 1 juli 2020 weer op de voor u gebruikelijke wijze mondzorg te kunnen leveren. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de wijze waarop het virus zich ontwikkelt. Wij houden u op de hoogte.

Let op! Tot 1 juli 2020 geldt in alle gevallen:

Wij laten alleen mensen in de praktijk toe waarvan wij met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

 • Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u èèn of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden) , geur of smaakverlies
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap?

Antwoordt u op 1 van de hiervoorgaande vragen met “ja” dan verzoeken wij u vriendelijk om uw afspraak af te zeggen.

Nog enkele aanvullende aanwijzingen:

 • Kom op tijd maar niet te vroeg. Wacht zonodig in uw auto of voor de deur.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal bij kinderen tot 12 jaar 1 ouder of begeleider meekomen.
 • De voordeur is afgesloten. U wordt binnengelaten zodra u aan de beurt bent.
 • Laat uw jas bij voorkeur in de auto.
 • Bij binnenkomst desinfecteren wij uw handen. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Wij schudden geen handen en werken strak volgens een schema. Anders dan u gewend bent maken wij geen tijd voor kletspraatje.

In verband met Coronavirus alleen open voor ernstige spoedgevallen

Op dringend advies van onze beroepsorganisatie, de KNMT, schort onze praktijk vooralsnog tot en met 28 april 2020 de reguliere zorgverlening op.

Wij behandelen enkel nog ernstige spoedklachten bij patiënten die niet (neus)verkouden zijn, geen keelpijn hebben, geen koorts hebben en/of niet hoesten. 

Onder ernstige spoed wordt verstaan:
– Trauma
– Nabloeding na een behandeling
– Acute, heftige pijn
– Mogelijke levensbedreigende ontstekingen.

Bent u coronapatient of heeft u verkoudheidsklachten (keelpijn, lichte koorts, (neus) verkouden, hoesten) dan kunnen wij u niet behandelen. Ook niet in het geval van spoed. U dient in dat geval contact op te nemen met uw huisarts.

Op werkdagen van maandag tot en met donderdag kunt u voor ernstige spoedklachten tussen 8.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag bellen met ons spoednummer 06-10837718

Op werkdagen buiten kantooruren, op vrijdagen vanaf 8.00 uur in de ochtend en in het weekend kunt u voor ernstige spoedklachten terecht bij de dienstdoende tandarts. Op de website www.kringapeldoorn.nl of via het telefoonnummer 055-3663043 kunt u vernemen wie de dienstdoende tandarts is.

Team Tandartspraktijk Van Wayenburg