Verkeershinder

Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Matenpoort-Ovenbouwershoek te verbeteren worden daar vanaf juli 2021 werkzaamheden verricht. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind september 2021 afgerond. Hierdoor kan het voorkomen dat wij in deze periode mogelijk minder goed bereikbaar zijn door tijdelijke wegonderbrekingen en/of omleidingen.

Wij verzoeken u vriendelijk daarmee rekening te houden en tijdig van huis te vertrekken zodat u op tijd bent voor uw afspraak.