Klachten

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over de behandeling of informatieverstrekking, laat het ons dan weten.

Wij kunnen leren van elke klacht en zullen het probleem zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een gesprek kan vaak al verhelderend werken en veel onduidelijkheden wegnemen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT). De klachtenregeling van het NMT voldoet aan de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector en biedt de mogelijkheid voor bemiddeling of formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Kijk voor meer informatie op www.nmt.nl.

Het telefoonnummer van het TIP is: 0900-2025012 (0,15 cent per minuut).

Privacyregeling en geheimhouding
Patiƫnteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiƫnt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan dient u een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier in te vullen en te ondertekenen.